5/5

Komentarze (2)

11 miesięcy temu
obraz

Covid-19 a upadłość konsumencka

W artykule przyjrzymy się, jak pandemia Covid-19 przyczyniła się do nowelizacji ustawy o upadłości konsumenckiej oraz jakie korzyści niesie to dla zadłużonych osób.

Covid-19 nie tylko zmienił nasze codzienne życie, ale również wpłynął na wiele aspektów gospodarki. Wśród nich jednym z najważniejszych był wzrost liczby osób zadłużonych, co w efekcie doprowadziło do zmiany przepisów o upadłości konsumenckiej w Polsce. W artykule przyjrzymy się, jak pandemia Covid-19 przyczyniła się do nowelizacji ustawy o upadłości konsumenckiej oraz jakie korzyści niesie to dla zadłużonych osób.

Upadłość konsumencka - wprowadzenie

Upadłość konsumencka to proces sądowy, który pozwala osobie zadłużonej na uzyskanie porozumienia z wierzycielami w celu spłaty swojego długu. W ramach upadłości konsumenckiej dochodzi do umorzenia części lub całości długu, co pozwala na rozpoczęcie świeżego startu finansowego dla osoby zadłużonej. Procedura ta jest dostępna dla osób fizycznych, a jej celem jest ochrona interesów dłużnika, a także wierzycieli. W Polsce proces upadłości konsumenckiej regulowany jest przez ustawę z dnia 20 marca 2019 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektóre inne ustawy.

Zmiany w ustawie o upadłości konsumenckiej spowodowane przez Covid-19

Pandemia Covid-19 przyczyniła się do znacznego wzrostu liczby osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. W wyniku utraty pracy, obniżenia dochodów czy zamrożenia działalności gospodarczej, coraz więcej osób borykało się z problemem zadłużenia. Rząd Polski, mając na uwadze te okoliczności, postanowił wprowadzić zmiany do ustawy o upadłości konsumenckiej, aby ułatwić zadłużonym osobom powrót do stabilności finansowej.

Nowelizacja ustawy wprowadziła m.in. następujące rozwiązania:

Skrócenie okresu oddłużenia - przed pandemią okres ten wynosił 3 lata, jednak w związku z trudnościami spowodowanymi przez Covid-19, okres ten został skrócony do 2 lat, co pozwala na szybsze oddłużenie i powrót do normalnego życia.

Zwiększenie kwoty wolnej od zajęcia - kwota, której nie można zająć w ramach egzekucji komorniczej , została zwiększona, co pozwala osobom zadłużonym na zachowanie większej części swoich dochodów, co ułatwia im wyjście z długów.

Łatwiejszy dostęp do upadłości konsumenckiej - nowelizacja ustawy wprowadziła zmniejszenie formalności oraz ułatwienia w dostępie do upadłości konsumenckiej, co pozwala na szybsze i łatwiejsze przeprowadzenie całego procesu.

Szerzenie wiedzy o upadłości konsumenckiej - w związku z nowelizacją ustawy, zostały wprowadzone działania informacyjne mające na celu szerzenie wiedzy na temat upadłości konsumenckiej i jej korzyści wśród osób zadłużonych.

Korzyści z nowelizacji ustawy o upadłości konsumenckiej

Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej przyniosła wiele korzyści dla osób zadłużonych, które zmagają się z problemami finansowymi spowodowanymi przez pandemię Covid-19. Dzięki wprowadzonym zmianom, osoby te mają teraz większą szansę na wyjście z długów i powrót do normalnego życia.

Szybsze oddłużenie - skrócenie okresu oddłużenia do 2 lat pozwala na szybsze wyjście z długów i rozpoczęcie nowego życia bez obciążeń finansowych.

Większa ochrona środków finansowych - zwiększenie kwoty wolnej od zajęcia pozwala osobom zadłużonym na zachowanie większej części swoich dochodów, co ułatwia im wyjście z długów.

Łatwiejszy proces upadłości konsumenckiej - zmniejszenie formalności oraz ułatwienia w dostępie do upadłości konsumenckiej sprawiają, że więcej osób może skorzystać z tej procedury i odzyskać kontrolę nad swoim życiem finansowym.

finansowe dla wielu gospodarstw domowych. Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej, wprowadzona w odpowiedzi na te trudności, przynosi ulgę dla tych, którzy borykają się z problemem zadłużenia. Dzięki tym zmianom, osoby zadłużone mają teraz szansę na szybsze i skuteczniejsze oddłużenie, co umożliwia im powrót do stabilności finansowej i normalnego życia.

Wyzwania i krytyka zmian w ustawie o upadłości konsumenckiej

Mimo że nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej przyniosła wiele korzyści dla osób zadłużonych, pojawiły się również pewne wyzwania i krytyka dotycząca wprowadzonych zmian.

Obciążenie dla sądów - ze względu na większą liczbę osób korzystających z upadłości konsumenckiej, sądy mogą być obciążone większą ilością spraw. Może to prowadzić do opóźnień w procesie upadłości konsumenckiej oraz wydłużenia czasu oczekiwania na rozwiązanie sprawy.

Zjawisko tzw. "turystyki upadłościowej" - krytycy wskazują na możliwość, że łatwiejszy dostęp do upadłości konsumenckiej może prowadzić do nadużyć ze strony niektórych osób, które mogą korzystać z tej procedury, aby uniknąć odpowiedzialności za swoje zobowiązania finansowe.

Potencjalne negatywne skutki dla wierzycieli - zmniejszenie długu lub umorzenie go w całości może wpłynąć na wierzycieli, którzy mogą nie odzyskać swojej należności w pełni. W efekcie może to prowadzić do strat finansowych dla wierzycieli oraz negatywnie wpłynąć na ich działalność gospodarczą.

Mimo tych wyzwań i krytyki, wprowadzone zmiany w ustawie o upadłości konsumenckiej mają na celu przede wszystkim pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii Covid-19. Ważne jest jednak, aby monitorować wprowadzone zmiany i ewentualnie wprowadzać korekty, które będą równoważyły interesy zarówno dłużników, jak i wierzycieli.

Dalsze kierunki rozwoju upadłości konsumenckiej

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji gospodarczej oraz zmieniającymi się warunkami na rynku pracy, możliwe jest dalsze dostosowywanie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. W przyszłości, warto rozważyć wprowadzenie dodatkowych instrumentów, które mogą pomóc w zapobieganiu problemom zadłużenia oraz skuteczniejszym oddłużaniu osób dotkniętych tym problemem.

Takie rozwiązania mogą obejmować m.in.:

● Wprowadzenie programów prewencyjnych, które mają na celu edukację finansową oraz informowanie o odpowiedzialnym korzystaniu z kredytów i pożyczek.

● Wspieranie instytucji i organizacji pozarządowych, które pomagają osobom zadłużonym w renegocjacji warunków spłaty długów oraz świadczą doradztwo finansowe.

● Współpraca z sektorem bankowym oraz innymi instytucjami finansowymi w celu wprowadzenia korzystniejszych warunków kredytowania dla osób o niższych dochodach czy wprowadzenia produktów finansowych, które są bardziej przyjazne dla konsumentów.

● Rozważenie wprowadzenia alternatywnych rozwiązań dla upadłości konsumenckiej, takich jak np. restrukturyzacja długów czy umowy sądowe, które mogą pomóc zadłużonym osobom w wyjściu z długów bez konieczności korzystania z formalnej procedury upadłościowej.

● Monitorowanie i ewentualne wprowadzenie regulacji dotyczących rynku pożyczek pozabankowych oraz instytucji oferujących chwilówki, aby zapobiec nadmiernemu zadłużeniu oraz chronić konsumentów przed niekorzystnymi warunkami umów.


Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej, wprowadzona w związku z pandemią Covid-19, przyniosła wiele korzyści dla osób borykających się z problemem zadłużenia. Zmiany te mają na celu ułatwienie procesu oddłużania oraz ochronę zarówno dłużników, jak i wierzycieli. Jednak, aby skutecznie przeciwdziałać problemowi zadłużenia w przyszłości, ważne jest dalsze dostosowywanie przepisów oraz wprowadzanie nowych rozwiązań, które będą równoważyły interesy wszystkich stron. Wprowadzenie programów prewencyjnych, edukacji finansowej oraz alternatywnych rozwiązań dla upadłości konsumenckiej może być kluczowe dla przyszłego rozwoju tej dziedziny oraz pomocy osobom dotkniętym problemem zadłużenia.

O Autorze

Zostaw swój komentarz!

Komentarze

Marianna

10 miesięcy temu
Ile czasu trzeba czekać na upadłość konsumencką?

Paweł Milski

10 miesięcy temu

Pani Marianno, ilość czasu oczekiwania na upadłość konsumencką zależna jest od wielu czynników m.in. właściwy Sąd rozpoznający sprawę osoby ogłaszającej upadłość. U nas najszybciej jeden z naszych klientów upadłość konsumencką otrzymał następnego dnia po złożeniu wniosku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub napisz
Biuro Obsługi Klienta 24h/7

tel: (+48) 666 168 802
e-mail: pomoc@stopkomornik.com

Adres kancelarii

Aleja Ks. Józefa Waląga 1 / 3C
83-000 Pruszcz Gdański

X
X

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

3. Hosting

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

5. Informacje w formularzach

6. Logi Administratora

7. Istotne techniki marketingowe

8. Informacja o plikach cookies

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?